Tag: #trilieutamly

Can thiệp càng sớm thì hiệu quả cải thiện càng cao. Cuộc sống thậm chí có thể cần phải chờ đợi khi bạn tập trung vào việc đạt được... Read More

Điều bất ngờ, Wampold cho rằng loại liệu pháp và cơ sở lý thuyết của phương pháp điều trị không ảnh hưởng đến kết quả. Sự bất đồng ý kiến... Read More