Author: tamlyvietphap

Nhìn chung, hành vi chơi cờ bạc có chừng mực vẫn được xã hội chấp nhận nhưng đến mức nghiện cờ bạc lại là chuyện khác. Nếu không được can... Read More

Điều bất ngờ, Wampold cho rằng loại liệu pháp và cơ sở lý thuyết của phương pháp điều trị không ảnh hưởng đến kết quả. Sự bất đồng ý kiến... Read More

“Tâm lý trị liệu” là thuật ngữ chung dùng để mô tả quá trình điều trị các rối loạn tâm lý và những đau khổ về mặt tinh thần thông... Read More